HAQQIMIZDA
Azlocation.az - tam yeni və olduqca dinamik layihədir. Layihənin aparıcı məqsədlərindən biri, istifadəçi və əməkdaş işbirliyindən əmələ gələn maksimal qazancdır. Biz saytın istifadəçiləri üçün keyfiyyətli məlumat yerləşdirərək, onların tələblərini maksimal dərəcədə dolğun ödəməyə çalışırıq. Məmnun istifadəçi isə istənilən biznesin uğuru deməkdir. Azlocation.az Azərbaycanda turizm sahəsinin fəal inkişafına yönləndirilib. Bizim layihəmiz cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri naminə fəaliyyət göstərir. Azərbaycan öz irimiqyaslı tədbirləri ilə günü-gündən daha çox turistin marağına səbəb olur. Azlocation.az qarşıda gələn tədbirlər barədə məlumat verərək, daha çox turist kütləsi üçün maraq yaradacaq. Saytda olduqca çox seqment əhatə olunub, bu isə yerli və xarici auditoriya üçün tam rahatlıq təmin edir. Layihə turizm sahəsinin inkişafı və genişlənməsi üçün nəzərdə tutulub.